Hypotheekbescherming

Een hypotheek sluit u voor een langere periode. Gedurende deze looptijd kan er van alles op uw pad komen. In onze adviesgesprekken besteden we hier aandacht aan en proberen wij u deze risico's inzichtelijk te maken. U en uw nabestaande kunnen deze risico's (gedeeltelijk) afdekken. In onderstaand overzicht proberen wij u een inzicht te geven van de mogelijkheden om uw risico zo veel mogelijk te beperken.

1. Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperkt u de financiële risico’s van een eigen woning. Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Zo kunt u misschien uw hypotheek niet meer betalen als:

  • uw relatie stopt
  • u arbeidsongeschikt of werkloos raakt
  • uw partner is overleden.

Heeft u een hypotheek met NHG? Dan heeft u in deze vervelende periode een vangnet waarop u kunt vertrouwen. U bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar NHG denkt in zulke situaties met u mee en kijkt samen met uw adviseur en hypotheekverstrekker of u geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kunt u hierdoor uw woning behouden en kan een verkoop worden voorkomen. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van uw woning lager dan de uitstaande hypotheek? Dan kan NHG u deze restschuld kwijtschelden.

2. Overlijdensrisicoverzekering

Met de overlijdensrisicoverzekering beschermt u uw nabestaande bij overlijden. Indien u komt te overlijden valt er vaak een inkomen weg om de hypotheeklasten te betalen. Daarnaast moet u misschien extra kosten maken voor bijvoorbeeld de opvang van uw kinderen. Het is daarom verstandig om bij het aangaan van de hypotheek te berekenen welk deel van de hypotheek betaalbaar blijft op het reseterende inkomen na overlijden. Op deze manier voorkomt u dat u naast het verlies van een dierbare niet in de financiële problemen raakt.

3. Arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheidsverzekering

Gedurende de looptijd van uw hypotheek kunnen u of uw partner uw inkomen verliezen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Indien u arbeidsongeschikt of werkloos raakt heeft dit altijd consequenties voor het inkomen. De terugval in inkomen kunt u afdekken door middel van een arbeidsongeschiktheid of werkloosheidsverzekering. Zo kunt u ook in deze situatie uw woning behouden en betaalhaar houden.